HOME
ณ.ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทของเรามีอยู่ทั้งหมด 3 บริษัทและได้มีการนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิด ทั้งทางเคมีอุตสาหกรรม
เคมีในบ้านเรือน และเคมีทางการเกษตร มาเป็นระยะเวลานานทำให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าและบริษัท
ของเรายังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทของเราก็ยังไม่หยุดการเติบโตโดย เมื่อปี 2551
บริษัทยังได้มีการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้น


 • แน่ะนำสินค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านเรือน แบบสูตรน้ำ
 • ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวด มด แมลงสาบในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และอาคาร สถานที่ต่างๆ
 • ได้รองรับมาตรฐานจาก อย.
 • เป็นผลิตภัณฑ์ยอดขายอันดับ 1
 • สามารถทำเองได้ ใช้งานง่าย
 • สนใจติดต่อ คุณสยาม 08-9920-3534
 • ไดนาโฟล(Dinafol) Deltamethrin 0.5%,1.0% และ 2.5%
 • แนะนำสินค้า่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงเพื่อการสาธารณสุข
 • ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และอาคาร สถานที่ต่างๆ
 • ได้รองรับมาตรฐานจาก อย.
 • ไม่มีกลิ่นฉุนและความปลอดภัยสูง
 • สามารถใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน(fogging)และเครื่องพ่นฝอยละเอียด(ULV)ได้
 • สนใจติดต่อ คุณสยาม 08-9920-3534
 • กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ต.บ้านนา ใช้น้ำกรด ฟอร์มิค ตราเรื่อใบแดง ผลิตยางแผ่นชั้นหนึ่ง